Miễn trừ trách nhiệm

Công ty chúng tôi chỉ tiếp nhận những người chơi đủ 18 tuổi đăng ký tài khoản. Trang mạng của chúng tôi luôn luôn hoan nghênh tất cả những người chơi trên toàn thế giới, nhưng tại một số khu vực hoặc quốc gia có những quy định không rõ ràng về tính hợp pháp của cờ bạc trực tuyến, thậm chí có một số khu vực hoặc quốc gia có quy định cụ thể loại hình cờ bạc trực tuyến là bất hợp pháp. Ngoài ra đối với các công dân sống tại Mỹ và Philippines thì chúng tôi sẽ không cho phép đăng ký tài khoản và tiến hành bất kỳ loại giao dịch tài chính nào, chúng tôi không cố ý mời gọi bất kỳ cá nhân tham gia sử dụng dịch vụ trên khu vực và quốc gia quy định là phi pháp.

Người sử dụng dịch vụ này phải xác định rõ rằng khu vực hoặc quốc gia mình đang sinh sống khi sử dụng dịch vụ này có hợp pháp hay không, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hội viên sử dụng dịch vụ này phải tuân thủ theo các pháp lệnh cho phép tại địa phương, nếu vì sử dụng dịch vụ này mà xảy ra vấn đề vi phạm nào thì chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào.